Vị Xuyên (Hà Giang): Những kết quả ghi nhận từ phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2000 - 2010

(Cinet) - Với những nỗ lực của cấp uỷ, chính quyền các cấp và các tổ chức đoàn thể tại Vị Xuyên (Hà Giang), phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá (TDĐKXDĐSVH) những năm qua trên địa bàn toàn huyện đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Vừa qua, UBND huyện Vị Xuyên (Hà Giang) đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Phong Trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá giai đoạn 2000 – 2010”.

Trong 10 năm qua, cấp uỷ, chính quyền các cấp và các tổ chức đoàn thể của huyện Vị Xuyên đã nỗ lực chỉ đạo các cấp cơ sở triển khai thi đua thực hiện các nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”.

Trong suốt quá trình triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, ban chỉ đạo từ thị trấn đến cơ sở tại Vị Xuyên luôn được kiện toàn. Ở mỗi thời điểm cụ thể, ban chỉ đạo đều xây dựng kế hoạch hướng dẫn, định hướng nội dung hoạt động cho các cấp cơ sở. Sau 10 năm triển khai cuộc vận động TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2000 – 2010 đến nay, trên địa bàn toàn huyện đã có 261/261 làng bản, tổ khu phố và 78 các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký thực hiện phong trào “TDKXDĐSVH”. Đã có 14.190 hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hoá các cấp, 114 làng văn hoá cấp tỉnh, 128 làng văn hoá cấp huyện, có 8 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt đơn vị văn hoá cấp tỉnh. Các thôn, bản, tổ khu phố đã xây dựng và thực hiện các quy ước nếp sống văn hoá trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Công tác xã hội hoá các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT được nhiều tập thể, tổ chức cá nhân nhiệt tình ủng hộ. Chất lượng cuộc sống của nhân dân trong huyện được nâng lên rõ rệt.

Dịp này, ban chỉ đạo cuộc vận động phong trào TDĐKXDĐSVH Vị Xuyên đã tặng Giấy khen cho các tập thể, gia đình và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TDĐKXDĐSVH trong những năm qua.

 

HH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác