Vĩnh Long: Nâng cao chất lượng Cuộc vận động TDĐKXDĐSVH khu dân cư

Trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp với ngành có liên quan tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “xây dựng nếp sống văn minh nơi công cộng” đi vào chiều sâu.

Đặc biệt Ban Thường trực Mặt trận tỉnh đã có sáng kiến bổ sung hoàn chỉnh các tiêu chí mới kết hợp với các phong trào lồng ghép vào nội dung xây dựng 4 loại hình văn hóa, bổ sung thêm loại hình xây dựng “Nếp sống văn minh nơi thờ tự” thực hiện từ năm 2006 đến nay, đây là cuộc vận động sâu sắc, toàn diện, đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn trong tỉnh, tạo niềm tin mạnh mẽ trong nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới của Đảng, cuộc vận động đã thực hiện sâu rộng đến tất cả các cơ quan đơn vị, trường học, chợ, bến tàu xe, cơ sở thờ tự, từng hộ gia đình, từng địa bàn dân cư trong tỉnh.

Kết quả hàng năm số lượng các khu dân cư đạt văn hoá theo tiêu chí mới được công nhận đều tăng, đến cuối năm 2009 toàn tỉnh có 660/846 khu dân cư văn hóa; 199.726 hộ gia đình văn hóa; 11.687 tổ nhân dân tự quản văn hóa. Xây dựng được 40 xã, phường, thị trấn đạt văn hoá theo tiêu chí mới. Đồng thời, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” đã đem lại hiệu quả thiết thực, đã huy động sự đóng góp của nhân dân trên 120 tỷ đồng, xây các công trình phúc lợi công cộng như: thuỷ lợi, giao thông, điện, trường học, cơ sở văn hóa thể thao..., có 97% hộ dân có điện sử dụng; 82% hộ sử dụng nước sạch, nhiều khu dân cư đảm bảo được an toàn giao thông và khu dân cư không còn tệ nạn xã hội; góp phần vào việc phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh, trật tự an toàn ở cơ sở.
Cuộc vận động xây dựng “Nếp sống văn minh nơi công cộng” có trên 90% cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa; trên 65% cơ sở thờ tự đạt chuẩn văn hóa; 90% cá nhân đạt danh hiệu xuất sắc, góp phần cho công sở và nơi thờ tự văn minh, an toàn, xanh, sạch, đẹp, bảo vệ tốt vệ sinh môi trường; đồng thời giúp cho cán bộ công nhân viên nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc, đoàn kết giúp nhau cùng tiến bộ, thái độ phục vụ quần chúng nhân dân, ý thức chấp hành kỷ luật được nâng cao.
Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” tiếp tục được đẩy mạnh, hàng năm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc từ tỉnh đến cơ sở xây dựng kế hoạch và Lời kêu gọi phát động trong các đơn vị, tổ chức, các nhà hảo tâm, cá nhân và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực, có nhiều doanh nghiệp và cá nhân đóng góp hàng trăm triệu đồng, góp phần tích cực chương trình xóa đói giảm nghèo hằng năm, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, thực sự trở thành cuộc vận động của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị. Đã vận động trên 55 tỷ đồng, cất mới và sửa chữa trên 14.759 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo với số tiền 100.022.532.800 đồng; Cứu trợ thường xuyên và đột xuất cho những hộ khó khăn, khám chữa bệnh miễn phí, mổ mắt do bị đục thuỷ tinh thể cho người nghèo trên 200 tỷ đồng, giải quyết việc làm trên 135.000 người; có trên 21.000 hộ thoát nghèo; từ đó cuộc sống người nghèo được nâng lên nhiều mặt, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm, đến nay còn 7,4% theo tiêu chí mới và đã hoàn thành việc xây dựng nhà Đại đoàn kết, xoá xong nhà dột nát cho hộ nghèo.
Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, vận động nhân dân trong tỉnh đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa 19.010.120.000 đồng, góp phần cùng với Nhà nước xây dựng được 2.008 căn nhà tình nghĩa, trị giá 43.604.635.000 đồng, sửa chữa 359 căn số tiền 1.963.526.000 đồng, nhận phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống suốt đời, thực hiện tốt các chính sách đối với gia đình thương binh liệt sĩ.

 

Theo VL

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác