Vĩnh Long: Nâng cao chất lượng phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư

Theo kế hoạch nâng cao chất lượng phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phấn đấu đến năm 2015 tỉnh Vĩnh Long có 60% số xã văn hóa, 85% ấp văn hóa được công nhận đạt tiêu chuẩn ấp, khóm văn hóa, trong đó mỗi huyện, thành phố có 2 xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”trên địa bàn tỉnh được tiếp tục nâng cao về chất lượng. Xét theo tiêu chí mới, toàn tỉnh hiện có 39/107 xã văn hóa, đạt 36,44%. Hiện nay đã đạt 81,75% gia đình văn hóa; 75,53% ấp khóm văn hóa 639/846, 97,89% cơ quan đơn vị văn hóa.

Theo kế hoạch đến năm 2015 tỉnh Vĩnh Long phấn đấu có 60% số xã văn hóa, 85% ấp văn hóa được công nhận đạt tiêu chuẩn ấp, khóm văn hóa, trong đó mỗi huyện, thành phố có 2 xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới. Gắn việc xây dựng đời sống văn hóa với hoạt động văn hóa du lịch, các hoạt động lễ hội ở các di tích lịch sử văn hóa. Xây dựng quy ước ấp - khóm văn hóa ở 100% ấp khóm. Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng các gia đình văn hóa đã được công nhận bằng các hình thức hội thi, họp mặt biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu, duy trì thường xuyên chế độ bình chọn, chấm điểm gia đình văn hóa, đưa quy ước xây dựng nếp sống văn minh trong cưới, tang và lễ hội đến từng gia đình.

Đồng thời, xây dựng và phát huy tác dụng của hệ thống thiết chế văn hóa thông tin, phấn đấu từ nay đến 2015 phát triển đồng bộ các thiết chế văn hóa ở các cấp tỉnh, huyện, cơ sở  và 70% xã có nhà văn hóa. Đẩy mạnh hoạt động văn hóa thông tin mọi nơi trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung cho vùng nông nghiệp nông thôn và đối tượng là nông dân vùng sâu. Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân đầu tư tham gia vào các hoạt động và dịch vụ văn hóa, để mỗi người tham gia tích cực trong sáng tạo và hưởng thụ văn hóa, làm phong phú thêm đời sống tinh thần.

 

Theo VL

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác