Vĩnh Phúc: Tổng kết 10 năm thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH

(Cinet) – Vừa qua, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000-2010. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Huỳnh Vĩnh Ái đã tới dự.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Văn Vọng và Thứ trưởng Bộ VHTTDL Huỳnh Vĩnh Ái trao tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2000 - 2010.Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Văn Vọng và Thứ trưởng Bộ VHTTDL Huỳnh Vĩnh Ái trao tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2000 - 2010.

Hội nghị đã nghe đại diện Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh trình bày báo cáo kết quả phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2000 – 2010 vừa qua. Báo cáo nêu rõ, 10 năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở Vĩnh Phúc đã phát triển mạnh và trở thành phong trào rộng lớn, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Trong phong trào đã xuất hiện hàng nghìn gương người tốt, việc tốt, là hạt nhân tích cực góp phần nhân rộng các điển hình tiên tiến đưa phong trào phát triển cả về số lượng và chất lượng.  Đến hết năm 2009, các địa phương đã bình xét và biểu dương được 188.595 gia đình văn hóa; 711 làng văn hóa; 1092 khu dân cư tiên tiến; 657 đơn vị văn hóa. Các thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở được quan tâm đầu tư xây dựng. Tính đến tháng 6/2010, toàn tỉnh đã xây dựng được 117 nhà văn hóa xã, 1.156 nhà văn hóa thôn; đầu tư xây dựng 17 làng văn hóa trọng điểm, đến nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 9 Trung tâm Văn hóa- Thể thao của 9 làng.  

Cuộc vận động đã tác động tích cực đến công cuộc xóa đói giảm nghèo, chăm lo công tác đền ơn đáp nghĩa. Từ năm 2000 đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 13.338 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo với kinh phí 126 tỷ đồng; xây mới 1.381 nhà tình nghĩa, sửa chữa 924 nhà cho các gia đình chính sách.  

10 năm qua, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an 24.281 nguồn tin, trong đó có hàng nghìn nguồn tin có giá trị phục vụ công tác điều tra, bắt giữ tội phạm; tham gia quản lý, giáo dục 4.102 lượt người vi phạm an ninh trật tự; hòa giải 7.540 vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để phát sinh phức tạp, góp phần đảm bảo an ninh nông thôn…

Từ những kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2000 – 2010, để phong trào tiếp tục phát triển sâu, rộng, có chất lượng, hiệu quả hơn nữa, BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH cùng các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động  sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đưa phong trào trở thành nội dung quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị; chú trọng đổi mới nội dung, phương thức chỉ đạo phong trào; triển phong trào dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng khu dân cư, từng đối tượng; quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác văn hóa cơ sở - coi đây là nòng cốt để thực hiện phong trào; nâng cao chất lượng, tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, làng, khu phố, cơ quan, đơn vị văn hóa, mở rộng phạm vi vận động xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa đến khu vực doanh nghiệp dân doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; gắn thực hiện phong trào với phong trào thi đua yêu nước và thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Dịp này, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã trao tặng Bằng khen cho 52 tập thể và 48 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2000 – 2010.

 

PP (tin từ VP)

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác