Võ Nhai (Thái Nguyên): Tổng kết 10 năm phong trào TDĐKXDĐSVH

(Cinet) - Sau 10 năm thực hiện, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” (TDĐKXDĐSVH) trên địa bàn toàn huyện đã dần đi vào cuộc sống và có những bước phát triển đáng mừng, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường đảm bảo an ninh chính trị ở địa phương.

Vừa qua, UBND huyện Võ Nhai (tỉnh Thái Nguyên) đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ”giai đoạn 2000-2010.

10 năm qua, các hoạt động trong phong trào TDĐKXDĐSVH đã được triển khai một cách sâu rộng như: Phong trào xây dựng người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến; Xây dựng gia đình văn hoá; Xây dựng làng văn hoá; Xây dựng và thực hiên cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị, lực lượng vũ trang… có nếp sống văn hoá; “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại; Học tập và lao động sáng tạo và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” đã đạt được những kết quả nhất định. Đến nay, toàn huyện đã có 1.940 người tốt, việc tốt về xây dựng đời sống văn hoá được khen thưởng ở các các cấp; 95.980 lượt gia đình được công nhận gia đình văn hoá, trong đó có 2.549 lượt gia đình văn hoá được các cấp khen thưởng; 270 lượt xóm bản được các cấp công nhận đạt danh hiệu làng văn hoá, trong đó 30 làng văn hoá tiêu biểu được các cấp khen thưởng; 10/15 xã, thị trấn được công nhận xã điển hình tiên tiến về phong trào thể dục thể thao …

Bên cạnh đó, các nội dung như: Đoàn kết giúp nhau xoá đói, giảm nghèo; Thực hiện nếp sống văn hoá, kỷ cương pháp luật; Xây dựng môi trường văn hoá;  Xây dựng các thiết chế văn hoá và hoạt động văn hoá - thể thao ở cơ sở; Thực hiện các nhiệm vụ chính trị - xã hội có nội dung văn hoá cũng đã được triển khai một cách có hiệu quả và đạt kết quả cao.

Ghi nhận những đóng góp to lớn của các tập thể, cá nhân trong phong trào TDĐKXDĐSVH những năm qua, tại hội nghị, UBND huyện Võ Nhai đã quyết định tuyên dương và trao tặng giấy khen cho 5 cơ quan; 7 làng bản; 10 Ban vận động; 21 các nhân là thành viên Ban chỉ đạo xã, thị trấn, Ban vận động xóm và 10 hộ gia đình văn hoá tiêu biểu xuất sắc.

 

K.A (tin từ TN)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác