Vụ Bản (Nam Định) với phong trào xây dựng Gia đình văn hóa, Làng văn hóa

(Cinet) – Thời gian qua, phong trào xây dựng Gia đình văn hóa, Làng văn hóa – một trong những nội dung quan trọng của phong trào TDĐKXDĐSVH ở Vụ Bản (Nam Định) đã có bước phát triển mạnh mẽ.

Thời gian qua, huyện đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy chế, tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận Gia đình văn hóa (GĐVH), Làng văn hóa (LVH) trên hệ thống đài phát thanh, truyền thanh từ huyện đến cơ sở. Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH của huyện và các xã, thị trấn hằng năm được kiện toàn, cải tiến nội dung và phương thức hoạt động, đảm bảo các yêu cầu xây dựng đời sống văn hóa đề ra.

Theo số liệu thống kê, tỉ lệ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa thời gian qua trên địa bàn huyện Vụ Bản ngày càng tăng, cụ thể: Năm 2010, tỉ lệ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa là 81,6%; năm 2011 là 82,6% và năm 2012 đạt 83,1%.

Bên cạnh việc xây dựng GĐVH, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội cũng được đẩy mạnh. Các xã, thị trấn trên toàn huyện đã tập trung xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tổ chức việc cưới theo nếp sống mới đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, đúng pháp luật. Các tổ chức Đoàn, Hội trong toàn huyện cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên và gia đình tích cực tham gia hưởng ứng, gương mẫu chấp hành và thực hiện tốt việc tổ chức cưới theo nếp sống văn minh. Nhờ đó, hiện có trên 70% số đám cưới được tổ chức theo nếp sống văn minh, trong đó số gia đình cán bộ, đảng viên chiếm tỷ lệ 90%...

Có thể nói, phong trào xây dựng Gia đình văn hóa thời gian qua tại Vụ Bản đã đi vào chiều sâu và góp phần tạo chuyển biến tích cực trong môi trường xã hội và trong từng mái ấm; các mối quan hệ trong gia đình ngày càng gắn bó, những nét văn hóa truyền thống của địa phương được giữ gìn và phát huy.

Phong trào đã tác động tích cực đến phong trào xây dựng LVH của huyện. Tỷ lệ làng (thôn, xóm) văn hóa trong huyện liên tục tăng. Nếu năm 2011, tỉ lệ làng (thôn, xóm) văn hóa của huyện mới đạt 71,7%, thì đến năm 2012 con số này đã lên tới 76,2%. Nhiều xã tỷ lệ thôn, xóm có phong trào xây dựng Làng văn hóa đạt cao như: Hiển Khánh 100%, Trung Thành 92%, Minh Tân 85,7%...

Phong trào xây dựng Làng văn hóa đã góp phần củng cố đoàn kết, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, giúp nhau trong cuộc sống, cùng góp công sức xây dựng những công trình, các điểm vui chơi, hoạt động văn hóa. Toàn huyện hiện có 170/223 nhà văn hóa (NVH) thôn, xóm; 8/8 xã có NVH xã...

Nhờ có các thiết chế văn hóa, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT của cộng đồng được đẩy mạnh. Ở hầu hết các thôn, xóm đều xây dựng CLB TDTT thu hút đông đảo nhân dân tham gia với các môn: bóng đá, bóng chuyền, thể dục dưỡng sinh, cầu lông, võ thuật, cờ tướng...

Từ việc duy trì và phát triển phong trào văn nghệ ở các thôn, xóm, hằng năm huyện đều tổ chức hội diễn văn nghệ quần chúng toàn huyện, thu hút đông đảo các đội văn nghệ ở các địa phương tham gia. Thông qua hoạt động văn hóa, văn nghệ huyện đã lồng ghép tuyên truyền các nội dung của phong trào “Toàn dân đoàn kết XDĐSVH”, phong trào xây dựng nông thôn mới... Phong trào văn hoá văn nghệ đã tạo điều kiện cho nhân dân được hưởng thụ và sáng tạo văn hóa.

Nhằm tiếp tục đưa phong trào phát triển sâu rộng, thời gian tới, huyện sẽ đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào TDĐKXDĐSVH, trong đó trọng tâm là xây dựng GĐVH, LVH; chú trọng xây dựng các thiết chế văn hóa, hạ tầng cơ sở; nâng cao chất lượng đăng ký, kiểm tra, phúc tra các danh hiệu thi đua của các đơn vị theo quy định; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền với Mặt trân Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân để tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân trong việc xây dựng đời sống văn hóa...

Tin từ NĐ

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác