Xây dựng đời sống văn hóa ở Bến Tre

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa của tỉnh Bến Tre đã đạt hiệu quả cao. Ðến nay có 91,44% hộ gia đình, 99,78% số ấp, khu phố; 48,78% số xã, phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn văn hóa. Có huyện đã cơ bản đạt được các tiêu chí huyện văn hóa, nhiều huyện không còn ấp, khu phố "chưa có văn hóa". Phong trào còn được các cơ quan, trường học, đình, chùa, chợ, đường phố cũng hưởng ứng và được công nhận văn hóa.

Thông qua phong trào còn giảm được hộ nghèo hằng năm từ 2 đến 3%. Chuyển đổi được cơ cấu, vật nuôi, cây trồng trên một diện tích có hiệu quả. Giải quyết tốt việc làm, thu nhập ngày càng nâng lên. Hệ thống giao thông nông thôn trong xóm, ấp có hơn 90% đường được bê-tông, nhựa hoặc trải đá. Hơn 90% số hộ có điện và sử dụng nước được khử trùng. Toàn tỉnh có 817/940 ấp, khu phố, 105 cơ quan, đơn vị và 77 đơn vị xã, phường, thị trấn được ngành công an công nhận đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự, duy trì và xây dựng mới 137/164 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn lành mạnh, không có ma túy mại dâm. Việc cưới, việc tang, lễ hội đã trở thành quy ước thực hành trong từng gia đình, xóm, ấp, đình, chùa.

 

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa còn góp phần củng cố hệ thống chính trị. Việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ và xây dựng quy ước nông thôn thực hiện khá tốt, góp phần giải quyết xích mích và tranh chấp nhỏ lẻ trong nội bộ nhân dân.

 

Tuy nhiên qua thực hiện phong trào cũng cho thấy vai trò cấp ủy của một số nơi chưa được phát huy mạnh mẽ, đồng bộ, chưa thường xuyên, liên tục; công tác tuyên truyền học tập triển khai chưa đi vào chiều sâu; nhận thức về xây dựng đời sống văn hóa trong một số cán bộ chưa sâu; từng nơi, từng lúc chưa khơi dậy sức mạnh quần chúng.

 

Một số địa phương còn nặng về phát triển số lượng đơn vị văn hóa, nhưng chất lượng còn nhiều mặt yếu kém. Nhận thức về gia đình văn hóa, khu dân cư tiên tiến, ấp - khu phố văn hóa, xã - phường văn hóa còn hạn chế.

 

Xây dựng nếp sống văn hóa theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) là một phong trào lớn đã và đang được toàn xã hội quan tâm, hưởng ứng. Ðể phong trào có ý nghĩa này đạt hiệu quả cao, trước hết phải huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc. Các cấp ủy, mỗi đảng viên phải thật sự là người lính tiền phong gương mẫu để quần chúng noi theo. Thực tế ở Bến Tre thời gian qua cho thấy: Dù điều kiện kinh tế còn khó khăn, nhưng cấp ủy, chính quyền, các tổ chức xã hội và cả cộng đồng cùng chung sức vào cuộc thì nhất định sẽ thành công lớn.

 

Theo Nhân dân

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác