Xuân Trường (Nam Định): Huy động nguồn lực xã hội trong xây dựng đời sống văn hoá cơ sở

(Cinet) - Được sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, đoàn thể và sự hưởng ứng mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân, những năm qua phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” (TDĐKXDĐSVH) trên địa bàn huyện Xuân Trường (Nam Định) được triển khai một cách sâu rộng và mang lại những hiệu quả thiết thực.

Qua 10 năm triển khai thực hiện phong trào (từ năm 2000) đến nay toàn huyện Xuân Trường đã có 100% các thôn, xóm trong huyện đã xây dựng quy ước, hương ước; hàng năm, ban vận động phong trào các thôn, xóm đều tổ chức họp để sửa đổi, bổ sung quy ước, hương ước cho phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần nâng cao hiệu quả phong trào xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa. Toàn huyện có 206 làng, thôn, xóm đạt danh hiệu “Làng văn hoá”, 28.500 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá”, 166 khu dân cư đạt danh hiệu “Khu dân cư tiên tiến”. Một trong những thành tích nổi bật của phong trào TDĐKXDĐSVH ở Xuân Trường đó là công tác xây dựng thiết chế văn hoá thông qua công tác xã hội hoá.

Ban chỉ đạo phong trào của huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh huy động các nguồn lực xã hội nhằm tăng cường, khai thác có hiệu quả các thiết chế văn hóa, đặc biệt là ban hành nhiều cơ chế khuyến khích, khen thưởng. Những năm qua, nhân dân trong huyện đã đóng góp tiền, ngày công để cải tạo, nâng cấp, xây dựng hệ thống đường giao thông liên thôn, liên xã, xây dựng các công trình phúc lợi về y tế, giáo dục, xây dựng và đưa vào sử dụng 202 nhà văn hóa khang trang, 20 thư viện văn hóa xã, 150 câu lạc bộ văn hóa, thể dục thể thao; tiêu biểu là các xã: Xuân Thượng, Xuân Phương, Thọ Nghiệp, Xuân Hồng, Xuân Ngọc, Xuân Tân, Xuân Kiên. Xây dựng nhà văn hoá phục vụ nhu cầu sinh hoạt của cộng đồng như là địa điểm hội họp của các tổ chức chính trị - xã hội và họp thôn, xóm; thông qua các buổi sinh hoạt nhằm tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đẩy mạnh các hoạt động sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, thể thao phục vụ đời sống tinh thần, vui chơi giải trí cho các tầng lớp nhân dân.

Xuân Trường cũng là một trong những đơn vị đầu tiên của tỉnh Nam Định có sáng kiến hướng dẫn chuyên đề thực hiện việc cưới, việc tang theo nếp sống văn hoá gắn với phong trào xây dựng Làng văn hoá. Công tác bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa và công tác quản lý lễ hội được các địa phương thực hiện nghiêm túc. Toàn huyện có 800 từ đường, trên 100 đền, chùa, 70 nhà thờ, trong đó có 29 di tích được Nhà nước xếp hạng; có nhiều lễ hội được tổ chức với quy mô lớn như: Lễ hội Chùa Keo Hành Thiện, lễ hội làng Ngọc Tiên, xã Xuân Hồng; lễ hội làng An Cư, xã Xuân Vinh. Các lễ hội được tổ chức đã chú trọng khai thác các hoạt động văn hóa, thể thao truyền thống như: bơi chải, nấu cơm thi, võ vật, cờ người, múa lân, múa rồng, tổ tôm điếm, hát chèo. Thông qua việc tổ chức lễ hội theo tinh thần xã hội hóa, huy động các tầng lớp nhân dân đóng góp kinh phí và ngày công, đã góp phần giáo dục các tầng lớp nhân dân về ý thức trân trọng, gìn giữ và bảo vệ các tinh hoa văn hóa, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa quê hương. Qua đó, tình làng nghĩa xóm được củng cố, ngăn chặn các tai, tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh trật tự, an toàn thôn, xóm.

 

TH (tin từ NĐ)

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác