Xuân Trường (Nam Định): Kết quả ghi nhận trong công tác xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở

(Cinet) - Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, những năm qua, huyện Xuân Trường (Nam Định) luôn chú trọng quan tâm tới công tác đầu tư xây dựng, tu sửa nâng cấp các thiết chế văn hóa và đã thu được những kết quả ghi nhận.

Nhà văn hoá xóm Đông Thịnh, xã Xuân Ninh, huyện Xuân Trường. (Ảnh: NĐ)Nhà văn hoá xóm Đông Thịnh, xã Xuân Ninh, huyện Xuân Trường. (Ảnh: NĐ)

Theo số liệu thống kê, tính đến thời điểm này, trên địa bàn toàn huyện đã có 218 thôn, xóm xây dựng được Nhà văn hóa (NVH) (trong đó có 120 NVH thôn, xóm đạt tiêu chí Nông thôn mới (NTM) có diện tích 500m2 trở lên); 94 thôn, xóm đang được quy hoạch đất để xây NVH.

Để khuyến khích các thôn, xóm xây mới NVH, từ nay đến hết năm 2015 huyện có chính sách hỗ trợ 30 triệu đồng/NVH; một số xã hỗ trợ 15-70 triệu đồng/NVH. Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, nhiều NVH thôn, xóm trong huyện đã được đầu tư xây mới, nâng cấp.

Cùng với việc đẩy mạnh xây mới NVH theo tiêu chí NTM, hoạt động của nhiều NVH thôn, xóm ở Xuân Trường đã phát huy được hiệu quả. Các NVH thôn, xóm đã tổ chức nhiều hoạt động như: biểu diễn văn nghệ, gặp gỡ giao lưu, nói chuyện thời sự…, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia…

Cùng với hệ thống thiết chế NVH, hoạt động của hệ thống thư viện, bưu điện văn hóa từ huyện đến xã, thị trấn cũng được quan tâm đầu tư. Thư viện huyện thường xuyên được bổ sung các đầu sách, 20 tủ sách pháp luật, 20 bưu điện văn hóa xã, thị trấn trên địa bàn huyện thường xuyên hoạt động nền nếp phục vụ nhu cầu đọc, nghiên cứu sách, báo của cán bộ và nhân dân địa phương. Toàn huyện có 165 di tích lịch sử văn hóa, trong đó có 9 di tích được xếp hạng cấp bộ, 22 di tích được xếp hạng cấp tỉnh. Ngoài chương trình mục tiêu quốc gia chống xuống cấp di tích, hằng năm, từ nguồn vốn xã hội hóa, các di tích đã được trùng tu, tôn tạo với giá trị hàng tỷ đồng và được bảo vệ, phát huy giá trị.

Có thể khẳng định, những kết quả đã đạt được trong xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở của huyện Xuân Trường những năm qua đã góp phần quan trọng trong công tác xây dựng đời sống văn hóa, làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho nhân dân.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của hệ thống NVH thôn, xóm, thời gian tới, huyện Xuân Trường cần quan tâm hơn nữa tới công tác đào tạo bồi dưỡng và có cơ chế chính sách hợp lý đối với đội ngũ cán bộ hoạt động của NVH. Bên cạnh đó, cần củng cố và xây dựng mô hình thư viện cấp xã; có cơ chế hỗ trợ cho các ban quản lý di tích để phát huy tốt hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở, góp phần nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho nhân dân./.

Tin từ NĐ

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác