Ý Yên (Nam Định): Nâng cao chất lượng phong trào xây dựng đời sống văn hóa

Những năm qua, thực hiện công cuộc CNH - HĐH nông nghiệp, nông thôn, cùng với việc chăm lo phát triển kinh tế, huyện Ý Yên (Nam Định) luôn quan tâm xây dựng và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”.

Ý Yên (Nam Định): Nâng cao chất lượng phong trào xây dựng đời sống văn hóa - ảnh 1

Triển khai các quy định, tiêu chuẩn theo Quyết định 681 của UBND tỉnh về việc cưới, việc tang, lễ hội, xây dựng làng, thôn xóm văn hoá, gia đình văn hoá, cơ quan trường học văn hóa, Ban chỉ đạo của huyện đã phân công cho các thành viên phụ trách các xã, thị trấn; thường xuyên bám sát cơ sở, chăm lo kiện toàn, hướng dẫn, đôn đốc, nâng cao chất lượng hoạt động của ban chỉ đạo cơ sở; xây dựng các nội dung chương trình, phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quần chúng để chỉ đạo triển khai, tạo ra sự đồng bộ trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Đến nay, toàn huyện có hơn 475.000 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hoá; 216 Làng văn hóa; 83 trường học, 29 trạm y tế, 26 cơ quan đạt tiêu chuẩn Nếp sống văn hóa.  Kết quả của phong trào xây dựng Làng văn hóa,  Gia đình văn hoá đã góp phần tích cực gìn giữ mối đoàn kết cộng đồng dân cư, giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp ngăn chặn và đẩy lùi các hủ tục lạc hậu, thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang... Tiêu biểu là các xã: Yên Ninh, Yên Dương, Yên Đồng, Yên Xá, Yên Khánh, Yên Thắng, Yên Thành, Yên Phong. Quán triệt chủ trương xã hội hoá các hoạt động văn hoá, những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực xã hội nhằm tăng cường khai thác, sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn hoá, TDTT ở cơ sở, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp kinh phí, ngày công xây dựng thiết chế nhà văn hóa. Đến nay, toàn huyện đã có 16 nhà văn hóa xã, thị trấn; 250 nhà văn hóa thôn, xóm với quy mô từ 250 đến 900 ghế ngồi. Các NVH được xây dựng khang trang, và đều có sân cầu lông, bóng chuyền phục vụ nhân dân tập luyện TDTT. Toàn huyện có 32 câu lạc bộ dưỡng sinh, 7 câu lạc bộ võ thuật, 27 đội bóng đá; số người tham gia tập luyện thể dục thể thao đạt trên 30%; số gia đình tập luyện thể thao thường xuyên đạt hơn 12%. Cùng với việc xây dựng các thiết chế văn hoá, phong trào văn nghệ, TDTT ở các địa phương ngày càng phát triển. Hiện nay, ở 35 xã, thị trấn của huyện có trên 40 tốp, đội văn nghệ quần chúng; trong đó có hơn 20 đội chèo hoạt động theo phương thức xã hội hoá. Điển hình là CLB nghệ thuật truyền thống huyện Ý Yên tập hợp hơn 30 nghệ sỹ đồng quê là hạt nhân trong các đội văn nghệ quần chúng cơ sở. Bằng tình yêu nghệ thuật sân khấu truyền thống, các thanh niên CLB đã tự xây dựng chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân địa phương thông qua các dịp lễ hội, các ngày kỷ niệm lớn của Đảng, của đất nước và địa phương đồng thời tham gia các kỳ liên hoan, hội diễn nghệ thuật không chuyên toàn quốc và khu vực. Từ nhiều năm nay, Phòng Văn - Thể huyện phối hợp với Nhà hát Chèo Nam Định mở lớp tập huấn về nghệ thuật chèo cho các xã, thị trấn. Tại các đất chèo cổ như Yên Phong, Yên Nhân, Yên Đồng, Yên Chính, các nghệ nhân cao tuổi với ý thức và tâm huyết gìn giữ nghệ thuật cổ truyền đã mở lớp dạy chèo cho con em trong làng và các vùng lân cận. Không ít “đội chèo gia đình” với sự tham gia của 3 thế hệ hoặc “đội chèo họ tộc” ngày càng khởi sắc. Hoạt động của các đội chèo còn được duy trì phát triển bằng cách lồng ghép vào nội dung sinh hoạt của các CLB ở thôn, xóm như: CLB không sinh con thứ 3; CLB gia đình hạnh phúc; CLB tiền hôn nhân; CLB văn hoá nghệ thuật. Với các tiểu phẩm ngắn gọn, các đội chèo ở Ý Yên đã thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới nhân dân, góp phần vào việc ổn định tình hình an ninh, quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội địa phương./.

 

Theo NĐ

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác