Yên Thế (Bắc Giang): Họp BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH huyện năm 2012

(Cinet) – Vừa qua, UBND huyện Yên Thế đã tổ chức họp BCĐ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) huyện năm 2012. Đồng chí Lê Trí Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH huyện chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu thông qua kế hoạch của UBND huyện về việc phân công nhiệm vụ thành viên BCĐ và hướng dẫn bình xét, chấm điểm gia đình văn hóa, thôn, bản, phố, cơ quan, xã, thị trấn văn hóa năm 2012; Kế hoạch thực hiện Chương trình thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH  tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012 – 2015, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn huyện Yên Thế”.

Cũng tại cuộc họp, BCĐ huyện đã đề ra mục tiêu đối với phong trào TDĐKXDĐSVH thời gian tới, cụ thể như sau: Nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa; làng, phố văn hóa; cơ quan đạt chuẩn văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới; thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; tạo chuyển biến tích cực trong việc xây dựng con người có tư tưởng, đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Gắn kết và phát huy vai trò của phong trào “TDĐKXDĐSVH” với phát triển nông thôn mới; xây dựng nông thôn mới; xây dựng nếp sống văn minh; đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa việc xây dựng các thiết chế văn hóa và hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của huyện trong giai đoạn mới.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Lê Trí Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ Phong trào “TDĐKXDĐSVH” huyện, yêu cầu các đồng chí thành viên trong BCĐ của huyện đã được phân công nhiệm vụ, cần tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh phong trào “TDĐKXDĐSVH” trong toàn huyện theo hướng dẫn nâng cao chất lượng, hiệu quả, hoàn thành tốt các mục tiêu của phong trào giai đoạn 2012 – 2015 và định hướng đến năm 2020. Gắn việc thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH” với thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện giai đoạn 2012 – 2015 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX.

Tin từ YT

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác