Yên Thủy (Hòa Bình): Biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2007-2012

(Cinet) – Tại hội nghị, UBND huyện Yên Thủy (tỉnh Hòa Bình) đã trao tặng giấy khen cho 30 hộ gia đình xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn huyện giai đoạn 2007-2012.

Báo cáo tổng kết phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn huyện Yên Thủy giai đoạn 2007-2012 tại hội nghị nêu rõ, 5 năm qua, phong trào xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn huyện đã được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, được nhân dân các dân tộc nhiệt tình ủng hộ, phong trào đã góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, loại bỏ dần những hủ tục lạc hậu, mê tín, dị đoan, các tai - tệ nạn xã hội, giữ gìn, phát huy nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.

Bên cạnh đó, vị trí của gia đình trong việc giữ gìn thuần phong, mỹ tục được coi trọng, tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau trong các khu dân cư phát huy hiệu quả trong việc phát triển kinh tế gia đình, làm giàu cho quê hương, bảo đảm an ninh chính trin – trật tự an toàn xã hội. Nếu năm 2007, toàn huyện mới chỉ có 60,7% hộ gia đình văn hóa, trong đó số hộ gia đình văn hóa 3 năm liên tục là 1486 hộ, thì đến năm 2012, toàn huyện có 71,1% hộ gia đình văn hóa, tăng 10,4%, trong đó, số gia đình văn hóa 3 năm liên tục là 2700 hộ. Thu nhập bình quân năm 2012 đạt 18,17 triệu đồng/người/năm. Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 18,6 tỷ đồng, an sinh xã hội đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo năm 2007 (tiêu chí cũ) 23,5%, đến năm 2012, tỷ lệ hộ nghèo (tiêu chí mới) còn 21,57%.

Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2007-2012, UBND huyện Yên Thủy đã đề ra các phương hướng, nhiệm vụ mục tiêu trong thời gian tới, cụ thể là: Tuyên truyền, vận động 100% hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, phấn đấu từ 60% trở lên số hộ giữ vững và phát huy gia đình văn hóa. Trong đó có 20% gia đình văn hóa ở nông thôn làm giàu từ sản xuất nông nghiệp và dịch vụ. Tuyên truyền, vận động 100% làng, khu phố đăng ký xây dựng làng văn hóa, khu phố văn hóa, phấn đấu từ 60% làng, khu phố giữ vững và phát huy làng, khu phố văn hóa, trong đó có 15% làng, khu phố đạt chuẩn cơ sở vật chất, hạ tầng NTM. Xây dựng điểm mô hình xã, thị trấn đạt chuẩn văn hóa. Xây dựng các thiết chế văn hóa, phấn đấu có trên 705 làng, khu phố có nhà văn hóa, 30% xã, thị trấn có nhà văn hóa và khu vui chơi thể thao, trong đó có 50% nhà văn hóa, khu vui chơi thể thao, đạt tiêu chuẩn của Bộ VHTTDL quy định...

Tin từ HB

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác