Về đâu nón bài thơ xứ Huế?

(Tổ Quốc) - Ở Huế, mỗi chiếc nón bài thơ có thể ví như một tác phẩm nghệ thuật mang đậm nét riêng, phong cách riêng của văn hóa Huế. Thế...