Đại hội chiếu thơ Đường Hà Tây lần thứ II nhiệm kỳ 2007 - 2010

Ngày 12-6, tại trung tâm VHTT tỉnh đã diễn ta Đại hội Chiếu thơ Đường Hà Tây lần thứ II nhiệm kỳ 2007 - 2010).

Kể từ kỳ Đại hội thứ I (6-2003), tính đến nay, Chiếu thơ Đường Hà Tây đã thu hút được 107 hội viên tham gia, người cao tuổi nhất là 84 tuổi, ít tuổi nhất là 40 tuổi và hầu hết là các cán bộ nghỉ hưu, cựu chiến binh. Qua 4 năm hoạt động,. Chiếu thơ Đường Hà Tây đã đạt được một số kết quả rất đáng khích lệ: Duy trì tổ chức sinh hoạt đều đặn mỗi quý một lần vào ngày 15 cuối quý, nâng cao hiểun biết về sáng tác và thưởng thức thơ Đường; tiến hành tổ chức các kỳ sinh hoạt theo chuyên đề; giao lưu thơ với các tỉnh Thái Nguyễn, Hưng yên và một số tỉnh Nam bộ; ra mắt 4 tập thơ Đường quê lụa, trong đó tập 3 là ấn phẩm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tây khóa XIV, tập 4 chào mừng 60 năm Ngày toàn quốc kháng chiến. Trong nhiệm kỳ tới (2007 - 2010), Chiếu thơ Đường Hà Tây sẽ phấn đấu mỗi năm có một tập thơ in chung; tiếp tục phát triển hội viên; củng cố khối đoàn kết, nâng cao trình độ sáng tác và thưởng thức thơ Đường. Đại hội đã ra mắt BCH khóa mới Chiếu thơ Đường Hà Tây gồm 9 hội viên.

Theo báo Hà Tây

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác