Đội ngũ văn nghệ sĩ Quảng Bình và những chặng đường sáng tạo văn học nghệ thuật

Đội ngũ văn nghệ sĩ Quảng Bình không ngừng được bổ sung qua nhiều thế hệ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu tâm huyết sáng tạo. Nhà văn Hữu Phương, Chủ tịch Hội Văn nghệ Quảng Bình đã có cuộc trao đổi về vấn đề này.

PV: Xin Nhà văn cho biết đôi nét về đội ngũ văn nghệ sĩ Quảng Bình?

Nhà văn Hữu Phương: Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, mặc dù chưa có tổ chức Hội, nhưng đội ngũ văn nghệ sĩ Quảng Bình đã được hình thành, với lực lượng khá đông đảo như Nguyễn Xuân Hoàng, Văn Nhỉ, Cẩm Lai, Dương Tử Giang, Trần Công Tấn, Lê Hồng Cần... làm nồng cốt cho sự phát triển mạnh mẽ thời kỳ kháng chiến chống Mỹ và sau này, thời kỳ văn học đổi mới.

Trong những năm tới, nhiệm vụ trọng tâm của Hội VHNT và mỗi văn nghệ sĩ là phát huy truyền thống 45 năm xây dựng và trưởng thành phấn đấu sáng tạo nên nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, thấm nhuần tinh thần nhân văn, dân chủ, có sức hấp dẫn mạnh mẽ.

Muốn vậy, về mặt đề tài, phải hướng văn nghệ sĩ phản ánh hiện thực sinh động, chân thật và sâu sắc sự nghiệp của nhân dân trong cách mạng và kháng chiến, trong xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN, cũng như tái hiện lịch sử kiên cường, bất khuất của dân tộc.

Đặc biệt, khuyến khích các tác phẩm viết về công cuộc đổi mới, thể hiện nổi bất những nhân tố tích cực trong xã hội, những nhân vật tiêu biểu của thời đại. Cổ vũ cái đúng, cái tốt, cái đẹp trong quan hệ giữa con người và con người, giữa con người với xã hội, với thiên nhiên; phê phán những thói hư tật xấu, lên án cái ác, cái thấp hèn. Sáng tạo nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật cho thiếu niên, nhi đồng với hình thức nội dung thích hợp.

PV: Quảng Bình là vùng đất thơ rất đặc sắc, nhưng lại vắng bóng nhà tiểu thuyết.Nhà văn đánh giá như thế nào về vấn đề này?

Nhà văn Hữu Phương: Quả thật đây là một vấn đề rất khó đánh giá. Quảng Bình hiện có rất nhiều cây bút truyện ngắn như các nhà văn nguyễn Hoàng Thái Sơn, Hữu Phương, Thế Tường, Nguyễn Quang Vinh, Đinh Duy Tư , Thúc Hà, Hoàng Bình Trọng... Hơn mười năm trở lại đây, Hoàng Thái Sơn, Hoàng Bình Trọng, Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Văn Bàng đầu tư sang viết tiểu thuyết. Rất tiếc cố nhà văn Hoàng Văn Bàng đang có nhiều dự định dài hơi nhưng chưa thực hiện được. Nhưng anh cũng đã viết thành công 3 cuốn tiểu thuyết... Nhà văn Hoàng Thái Sơn, Nguyễn Quang Vinh đã đến với bạn đọc cả nước bằng những cuốn tiểu thuyết rất đặc sắc chất liệu Quảng Bình, hồn người Quảng Bình. Riêng tôi, tôi vừa hoàn thành bản thảo tiểu thuyết “Chân trời mùa hạ”, dài độ 650 trang in. Đây là cuốn tiêu thuyết viết về cuộc kháng chiến chống Mỹ ở về quê Quảng Bình giai đoạn 1968 – 1975. Tiểu thuyết có chất sử thi vừa đẫm chất thân phận của người nông dân khi cơ chế bao cấp chuyển dịch và có thể nói là “tàn lụi”. Sách đang được NXB Hội Nhà văn in, sắp ra mắt bạn đọc.

PV: Xin nhà văn cho biết trong hành trình văn học đổi mới, những hoạt động nhằm đưa Nghị quyết của Đại Hội X của Đảng vào định hướng sáng tác của hội viên như thế nào?

Nhà Văn Hữu Phương: Năm 2000 Hội Văn nghệ Quảng Bình chỉ có 7 chuyên ngành với mười 16 đơn vị trực thuộc, nay đã phát triển lên 9 chuyên ngành và 22 đơn vị trực thuộc.

Nghị quyết TW (khóa VIII) xác định: Mọi phương pháp, mọi phong cách sáng tác đều cần được khuyến khích tìm tòi, thể nghiệm, song điều hệ trọng là sự tìm tòi thể nghiệm đó phải dựa trên cơ sở căn bản vì mục đích đáp ứng đời sống tinh thần lành mạnh, bổ ích cho công chúng. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XIV cũng đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng tác phẩm văn học nghệ thuật.

PV: Được biết, Hội Văn học nghệ thuật Quảng Bình phối hợp với Hội văn học nghệ thuật Quảng trị đang tổ chức trại sáng tác tại thành phố Đồng Hới, xin nhà văn cho biết đôi nét về trại sáng tác này?

Nhà văn Hữu Phương: Kỷ niệm 32 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2007) và 50 năm ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình – Vĩnh Linh (16/6/1957) hai Hội VHNT của Quảng Trị và Quảng Bình đã phối hợp mở trại sáng tác tại cửa biển Nhật Lệ.

Mỗi tỉnh, 10 tác giả về dự trại, gồm các chuyên ngành: văn xuôi, thơ và âm nhạc, trong thời gian 15 ngày. Chúng tôi vừa bế mạc trại với kết quả có 2 tiểu thuyết hoàn thành ở dạng bản thảo thô, 1 tập thơ, một trường ca khởi thảo, 14 truyện ngắn, 8 bút ký, 12 bài thơ và 7 ca khúc ra đời từ trại sáng tác này. Năm 2008 tới, hai Hội sẽ mở trại sáng tác chung tại Cửa Từng, Quảng Trị.

PV: Xin trân trọng cám ơn.

(Theo CPV)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác