Hải Phòng: Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới

Sáng 10-11, tại Đồ Sơn, Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam khai mạc hội thảo bàn biên pháp thực hiện Nghi quyết 23 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới.

Tham dự hội thảo có các đồng chí cán bộ lãnh đạo Hội VHNT các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc; đại diện các cơ quan báo, tạp chí chuyên ngành. Sau lời khai mạc của  họa sĩ Vũ Giáng Hương, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam, nhà thơ Hữu Thỉnh, Phó bí thư Đảng Đoàn, Phó chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị, đồng thời nhấn mạnh một số điểm mới đáng chú ý. Đó là, lần đầu tiên Bộ Chính trị có Nghị quyết riêng, toàn diện  về VHNT xác định VHNT là bộ phận đặc biệt tinh tế và rất quan trọng của văn hóa. Việt Nam.Trên cơ sở kế thừa các quan điểm của Nghị quyết Trung ương 5 (khóa 8), Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị có những điểm mới về VHNT, từ sáng tác, xuất bản, lý luận, phê  bình quảng bá, đào tạo đội ngũ đến giao lưu với nước ngoài,  cả về văn nghệ chuyên nghiệp và không chuyên, thừa nhận có thị trường VHNT, đồng thời chỉ ra những mặt được và chưa được của  lĩnh vực này trong 10 năm qua (1998- 2008).  Tại hội thảo, nhiều ý kiến tham luận của đại biểu các hội VHNT các tỉnh, thành phố nhận thức sâu sắc về tính toàn diện của Nghị quyết 23 đối với VHNT để từ  đó có cái nhìn khách quan hơn về thực trạng xã hội, xây dựng chương trình hành động cụ thể và những giải pháp mới trong tổ chức các hội VHNT, thúc đẩy sự sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ trong thời kỳ mới.

Theo HP

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác