Hội đồng lý luận, phê bình Văn học nghệ thuật Trung ương: Khai mạc kỳ họp thứ VII/2009

Sáng nay 14/10, tại Hà Nội, Hội đồng lý luận, phê bình Văn học nghệ thuật Trung ương đã khai mạc kỳ họp thứ VII. Đồng chí Phùng Hữu Phú, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình Văn học nghệ thuật Trung ương chủ trì Hội nghị.

Hội đồng lý luận, phê bình Văn học nghệ thuật Trung ương: Khai mạc kỳ họp thứ VII/2009 - ảnh 1

Tại phiên khai mạc, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Hồng Vinh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch công tác giữa hai kỳ họp thứ VI và thứ VII. Theo đó, trong vòng 3 tháng, Hội đồng đã triển khai và hoàn thành khối lượng công việc rất lớn với kết quả tốt, tiêu biểu là tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Tính dân tộc và tính hiện đại trong văn học, nghệ thuật Việt Nam” tại thành phố Hội An. Với đề tài không mới nhưng trúng với yêu cầu thực tiễn đặt ra cho văn học nghệ thuật ở giai đoạn đất nước hội nhập, Hội thảo đã thu hút được sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, các văn nghệ sĩ thuộc tất cả các chuyên ngành, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết cho sự phát triển văn học nghệ thuật trong giai đoạn mới. Sau hội thảo này, Thường trực Hội đồng đã có Báo cáo gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Chính phủ nêu những kiến nghị cụ thể về cơ chế chính sách nhằm tạo thuận lợi cho các hoạt động văn học, nghệ thuật phát triển, trong đó đặc biệt là những kiến nghị chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho văn nghệ sĩ lâu năm.

Hội đồng còn tổ chức tốt lớp tập huấn, bồi dưỡng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật lần thứ 2 cho các cán bộ lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp hoạt động văn học nghệ thuật ở các địa phương; tích cực triển khai các đề án do Ban Bí thư giao cho Hội đồng như: Đề án đấu tranh chống quan điểm sai trái trong văn học, nghệ thuật; đề án chống sự xâm nhập của những sản phẩm độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội…..

Báo cáo cũng nêu rõ một số công việc chính cần làm trong quý IV: khẩn trương hoàn thành Đề án “Chống sự xâm nhập của những sản phẩm độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội” để trình Ban Bí thư; triển khai các lớp tập huấn, bồi dưỡng lý luận phê bình văn học, nghệ thuật; tổ chức tọa đàm với một số cơ quan Viện, Hội Trung ương và tổ chức các chuyến khảo sát, nghiên cứu thực tế tại các địa phương về tình hình sáng tác, lý luận phê bình văn học, nghệ thuật…

Tại buổi họp, các đại biểu cũng dành thời gian nghe GS.TS Đinh Xuân Dũng báo cáo kết quả bước đầu triển khai thực hiện Đề án “Chống sự xâm nhập của những sản phẩm độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội” do Bộ Chính trị giao. Triển khai từ tháng 6/2009, tới nay Đề án đã thống nhất được đề cương, tổ chức đi khảo sát thực tế, tiến hành điều tra xã hội học, đề ra được những vấn đề chính cần nghiên cứu, đánh giá khách quan, toàn diện thực trạng xâm nhập của các sản phẩm độc hại từ bên ngoài vào nước ta trong thời gian qua (chủ yếu từ năm 2001 đến nay); đánh giá chính xác các con đường tác động và sự tác động gây hủy hoại đạo đức xã hội đối với các đối tượng khác nhau của các loại sản phẩm độc hại. Trên cơ sở nhận diện đúng các loại độc hại và tác động, tác hại hủy hoại đạo đức xã hội của chúng, đề án sẽ đề xuất các mục tiêu, giải pháp, xây dựng cơ chế tài chính, chính sách cần thiết nhằm ngăn chặn, đẩy lùi và chống lại sự xâm nhập của các loại sản phẩm độc hại, góp phần phát triển “sức đề kháng” của quần chúng nhân dân đối với các sản phẩm độc hại. Qua đó, góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, tạo môi trường sống lành mạnh, trong sạch, phong phú, sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật đáp ứng nhu cầu văn hóa lành mạnh, phong phú của nhân dân.

Buổi chiều, Hội đồng tiếp tục nghe các đại biểu thảo luận và nghe báo cáo của Hội Điện ảnh Việt Nam.

Ngày mai 15/10, Hội đồng sẽ đến thăm và làm việc với Viện Văn học Việt Nam.

 

Theo CPV

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác