Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật TW: Khẳng định vị thế trong giới trí thức và văn nghệ sĩ

Dù là một tổ chức mới được Ban Bí thư thành lập như một phương thức thí điểm trong quản lý, chỉ đạo văn học, nghệ thuật, nhưng trong thời gian qua, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương nhiệm kỳ Đại hội X với những hoạt động thiết thực và hiệu quả đã khẳng định vị thế của mình trong giới trí thức và văn nghệ sĩ từ trung ương đến địa phương.

Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật TW: Khẳng định vị thế trong giới trí thức và văn nghệ sĩ - ảnh 1

Năm 2010 là năm thứ 3 trong hoạt động của Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương nhiệm kỳ Đại hội X. Với thành viên là những chuyên gia ở tất cả các chuyên ngành văn học và nghệ thuật, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã thành lập các nhóm theo dõi hoạt động chuyên môn sâu trong từng lĩnh vực, qua đó có thể giúp Thường trực Hội đồng chỉ đạo hoạt động đồng đều hơn và sâu sát hơn.

Trong năm, Hội đồng đã triển khai thành công lớp tập huấn lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật cho đối tượng là những người làm công tác quản lý, chỉ đạo văn học, nghệ thuật ở các cơ quan Trung ương; những cán bộ giảng dạy ở các trường Đại học văn khoa tại Hà Nội, các nhà báo ở các báo, đài trung ương có chuyên trang văn học, nghệ thuật…Lớp tập huấn đã được các học viên, các cơ quan cử người đi học đánh giá cao, nhiều địa phương đề nghị Hội đồng mở các lớp tập huấn hàng năm vì hiện nay mảng lý luận, phê bình trên các báo, tạp chí văn nghệ địa phương rất yếu.

Hơn 20 chuyến khảo sát các địa phương, làm việc với cấp uỷ, chính quyền, Ban Tuyên giáo, Hội Văn học - Nghệ thuật, các sở, ban, ngành chức năng ở nhiều tỉnh, thành phố, các cơ quan thông tin, truyền thông…để tìm hiểu tình hình sáng tác, truyền bá văn học, nghệ thuật cũng như hoạt động lý luận phê bình đã được Hội đồng triển khai, nhất là sau khi có Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về văn học, nghệ thuật. Hoạt động này không chỉ giúp Hội đồng nắm vững tình hình thực tế, mà còn tạo nên mối quan hệ, phối hợp giữa Hội đồng với cơ sở.

Hội thảo khoa học “Văn học, nghệ thuật phản ánh hiện thực đất nước hôm nay” được Hội đồng tổ chức trong năm 2010 đã thu hút hàng trăm nhà khoa học và các văn nghệ sĩ tham gia do đã chọn trúng vấn đề đang được nhiều người quan tâm. Tại hội thảo, các nhà nghiên cứu, văn nghệ sĩ đã thảo luận, đánh giá, đóng góp ý kiến về vấn đề phản ánh hiện thực - một thuộc tính quan trọng của văn học và nghệ thuật, qua đó giúp Hội đồng khái quát, đề xuất ý kiến tư vấn về văn học, nghệ thuật với Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Hội thảo đã tạo được dư luận tốt, góp sức nâng cao vị thế Hội đồng.

Các đề tài khoa học độc lập cấp Nhà nước trong năm qua đã được Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tích cực thực hiện. Đặc biệt, Đề án “Đấu tranh chống quan điểm sai trái trong văn học nghệ thuật” được triển khai tốt. Một số tác phẩm văn học, nghệ thuật và các tài liệu khác có nội dung phản động đã được phát hiện kịp thời, báo cáo Thường trực Ban Bí thư và Thường trực Chính phủ. Trên cơ sở đề xuất của bộ phận Thường trực Đề án, Thường trực Ban Bí thư đã chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu, xử lý. Kế hoạch phấn đấu thực hiện chức

năng tư vấn theo tinh thần có chiều sâu đã được thể hiện rõ trong hoạt động của Hội đồng, nhất là trong việc góp ý, bổ sung các văn kiện Đại hội Đảng lần thứ X. Những ý kiến đóng góp do Hội đồng tổ chức đã được báo cáo lên Ban Bí thư và được đánh giá tốt.

Cũng trong năm 2010, Hội đồng đã xuất bản cuốn sách “Tính dân tộc và tính hiện đại trong văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay” và “Văn học, nghệ thuật phản ánh hiện thực đất nước hôm nay”. Với nội dung phong phú, các bài viết với những cách tiếp cận vấn đề khác nhau nhưng tất cả đều chứa đựng, đều toát lên lòng nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm sâu sắc, sự trăn trở, suy tư của những người có trách nhiệm đối với sự phát triển của văn học, nghệ thuật hiện nay. Các cuốn sách cũng đề xuất những kiến nghị, giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho văn học, nghệ thuật phản ánh hiện thực đời sống tốt hơn, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của mọi tầng lớp nhân dân, góp phần đắc lực vào việc tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới.

Hiện Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã hoàn thành và đang triển khai một số công việc được Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Tuyên giáo Trung ương giao như: Xây dựng Đề án “Chống sự xâm nhập của sản phẩm độc hại gây huỷ hoại đạo đức xã hội”, Đề án “Nghiên cứu hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, Đề án “Tặng thưởng và hỗ trợ bài viết, công trình lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật có giá trị”.

Cầu thị, nghiêm túc, khoa học và thiết thực, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đang trở thành địa chỉ tin cậy, mái nhà chung, nơi trao đổi cởi mở, thẳng thắn, đầy trách nhiệm về mọi vấn đề liên quan đến đời sống sáng tác và lý luận phê bình văn học nghệ thuật, vì sự phát triển lành mạnh, vững chắc của nền văn học nghệ thuật tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Tại cuộc toạ đàm do Ban Chủ nhiệm Đề án “Nghiên cứu hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương” được tổ chức trong tháng 11 năm 2010 ở TP Hồ Chí Minh và Hà Nội, mặc dù còn những mong muốn, đòi hỏi cao hơn, nhưng phần lớn các đại biểu tham dự đều đánh giá cao hoạt động của Hội đồng thời gian qua, xem đây là một sáng kiến tốt của Ban Bí thư trong việc thử nghiệm, tạo nên một “cánh tay nối dài” của Đảng tới hoạt động văn học, nghệ thuật./.

 

Theo CPV

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác