Hội đồng Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật TW: Tổ chức Hội thảo "Văn học nghệ thuật trong cơ chế thị trường và hội nhập"

(Cinet) - Trong 2 ngày 17 và 18/11/2008, tại TP.HCM, Hội đồng Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật TW sẽ tổ chức Hội thảo quốc gia với chủ đề “Văn học nghệ thuật trong cơ chế thị trường và hội nhập”.

Mục đích của Hội thảo lần này là đánh giá tình hình thị trường các sản phẩm văn học nghệ thuật nước ta trong giai đoạn hội nhập quốc tế, đề xuất cho Đảng và Nhà nước những quyết sách cần thiết để khắc phục những yếu kém trong công tác quản lý thị trường các sản phẩm văn học, nghệ thuật, phát huy những mặt tích cực, góp sức xây dựng nền văn học, nghệ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Hội thảo sẽ có sự tham dự của các nhà quản lý, các chuyên gia, các nhà lý luận phê bình và các văn nghệ sĩ.

K.A

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác