Hội nghị Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương khóa IX : Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc là vấn đề sống còn

Chiều 15-8, hội nghị tổng kết hoạt động của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương khóa IX (2003 - 2007) đã được tổ chức tại Hà Nội.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đánh giá cao hoạt động của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương trong 4 năm qua, đặc biệt là những đề xuất nhằm chấn chỉnh và nâng cao chất lượng hoạt động lý luận, phê bình văn nghệ trên báo chí nhằm xây dựng một nền văn học, nghệ thuật tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, bên cạnh việc tập trung phát triển kinh tế, giữ vững ổn định tình hình an ninh, chính trị thì việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc cũng là một vấn đề sống còn. Vì vậy, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã quyết định tiếp tục duy trì hoạt động của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương khóa X. Tuy nhiên, hội đồng cần phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động để đưa công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật phát triển, đáp ứng được thực tiễn cuộc sống, đồng thời đấu tranh chống lại những biểu hiện sai trái, lệch lạc trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật.

Theo SGGP

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác