Hội thảo “Phê bình văn học, nghệ thuật trên các phương tiện thông tin truyền thông - Thực trạng và giải pháp”

(Cinet)- Hôm nay (28/12), tại Hội trường TP. Hồ Chí Minh số 111 Bà Huyện Thanh Quan, Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh tổ chức cuộc hội thảo với chủ đề “Phê bình văn học, nghệ thuật trên các phương tiện thông tin truyền thông - Thực trạng và giải pháp”.

Mục đích cuộc hội thảo nhằm phân tích, trao đổi một cách khoa học các vấn đề về phê bình văn học, nghệ thuật trên các phương tiện thông tin, truyền thông đại chúng hiện nay, từ đó nêu rõ được những mặt tích cực trong việc quảng bá, giới thiệu các tác phẩm tốt, định hướng tư tưởng, thẩm mỹ trong công chúng cũng như thúc đẩy sáng tạo văn học, nghệ thuật.

Hội thảo cũng nhằm làm rõ những mặt yếu kém của phê bình văn học, nghệ thuật trên các phương tiện thông tin đại chúng hiện đang thể hiện khá rõ và là trở ngại không nhỏ cho quá trình xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật của cả nước nói chung và tại TP. Hồ Chí Minh nói riêng.

Các tham luận tại hội thảo được chia làm 5 đề tài chính gồm: Thực trạng phê bình văn học, nghệ thuật trên các phương tiện thông tin truyền thông hiện nay - những thành tựu, yếu kém và giải pháp trước mắt, lâu dài; Đánh giá tác động của cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế đối với phê bình văn học, nghệ thuật cũng như ảnh hưởng của phê bình với sự sáng tạo văn học, nghệ thuật; Những yêu cầu đặt ra đối với công tác đào tạo đội ngũ làm công tác lý luận phê bình; Những giải pháp để nâng cao vai trò của Tuần báo Văn nghệ TP trong thực hiện nhiệm vụ “trở thành tờ báo chủ lực về lý luận phê bình văn học, nghệ thuật và định hướng các hoạt động văn học, nghệ thuật của TP”; Xác định “chuẩn giá trị” của văn học, nghệ thuật hiện nay, xây dựng hệ thống tiêu chí để đánh giá tác giả, tác phẩm…

Ngoài ra, đại biểu tham dự hội thảo sẽ còn tranh luận, trao đổi về những vấn đề nóng khác của phê bình, lý luận văn học, nghệ thuật trong giai đoạn hiện nay.

 

TH

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác