Mở rộng thời hạn xét thưởng Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam

Theo quyết định mới nhất của Hội Nhà văn Việt Nam, từ năm 2011 đến năm 2015, Giải thưởng thường niên sẽ được xét thưởng cho những tác phẩm xuất bản từ ngày 1-11 của năm trước đến ngày cuối cùng của tháng 10 năm sau dựa theo ngày nộp lưu chiểu.

Sự thay đổi này nhằm giúp Giải thưởng cập nhật với đời sống văn học trong nước. Như vậy, Giải thưởng của Hội Nhà văn năm 2011 sẽ xét cùng lúc tác phẩm của hai năm 2010 và năm 2011. Để có đủ thời gian đọc một khối lượng lớn tác phẩm được đề cử xét Giải thưởng Hội Nhà văn năm 2011, các Hội đồng nghệ thuật của Hội Nhà văn Việt Nam sẽ tiến hành công việc sơ khảo sớm hơn so với các năm trước.

Thời gian nhận các tác phẩm đề cử chia thành hai đợt trong năm. Đợt một sẽ nhận các tác phẩm xuất bản từ 1-1 đến 31-12-2010. Hạn cuối cùng nhận các tác phẩm đề cử đợt một là ngày 15-4-2011. Đợt hai sẽ nhận các tác phẩm xuất bản từ ngày 1-1 đến 31-10-2011. Hạn cuối cùng nhận các tác phẩm đề cử đợt hai là ngày 15-11-2011.

Theo SGGP

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác