Nâng cao tính chiến đấu, sáng tạo tác phẩm của các văn nghệ sỹ trong đời sống xã hội

Ngày 19/2, tại Ninh Bình đã diễn ra hội nghị Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam lần thứ VI (Khoá VII). Đây là dịp để các Hội văn học nghệ thuật (VHNT) cả nước nhìn lại và đánh giá những hoạt động đã làm được trong năm qua, đồng thời thảo luận đưa ra những phương hướng chủ yếu trong năm 2009 nhằm góp phần nâng cao tính chiến đấu, sáng tạo tác phẩm của các văn nghệ sỹ trong đời sống xã hội.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến thảo luận đưa ra một số phương hướng hoạt động chủ yếu trong năm 2009 nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của các Hội VHNT như: Hướng vào mục tiêu xây dựng kinh tế, xã hội, con người mà Đảng và Nhà nước đã đề ra. Mỗi văn nghệ sỹ cần phải phát huy cao nhất nguồn lực sáng tạo, phấn đấu để có những tác phẩm tốt, có giá trị cổ vũ nhân dân trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước. Từ đó tạo nên những giá trị tinh thần hướng đến cái đẹp, cái thiện, góp phần nâng cao đời sống văn hoá và ổn định xã hội.

Để thực hiện những mục tiêu trên, theo bà Vũ Giáng Hương - Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam cần phải quan tâm tới một số vấn đề như: Tổ chức cho văn nghệ sỹ đi thực tế, thâm nhập cuộc sống, tới các trọng điểm kinh tế, văn hoá vùng sâu vùng xa. Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam và Hội VHNT các tỉnh, thành phố cần có sự hỗ trợ, đầu tư chiều sâu cho các tác giả để có được những tác phẩm hay, có giá trị. Đồng thời, nâng cao và tổ chức hiệu quả các trại sáng tác VHNT để phát hiện các tác giả tài năng và bồi dưỡng tác giả trẻ...

Năm 2008, được coi là năm có nhiều chuyển biến trong nền VHNT nước nhà, rất nhiều cuộc hội thảo chuyên ngành đã đề cập tới các vấn đề liên quan như: nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động VHNT, tính sáng tạo của văn nghệ sỹ, VHNT trong cơ chế thị trường và hội nhập, chú trọng công tác sưu tầm vốn quý dân gian của các dân tộc vùng miền...

Theo Vna

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác