Ra mắt Hội đồng Lý luận phê bình VHNT TP. Hồ Chí Minh

(Cinet)-Sáng nay, 30/8, Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh chính thức ra mắt với 32 thành viên. Hội đồng được thành lập theo Quyết định số 1480 QDND/TU ngày 8/1/2010 của Ban Thường vụ Thành ủy, chủ tịch là Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy và 3 phó chủ tịch.

Nhiệm vụ chính của Hội đồng là đánh giá và tổng kết tình hình sáng tác, lý luận, phê bình văn học nghệ thuật cũng như việc thực hiện đường lối văn học nghệ thuật của Đảng tại TP; đề xuất các nội dung đổi mới, góp phần định hướng và xây dựng cơ sở lý luận phê bình văn học nghệ thuật trong tình hình mới; giới thiệu, quảng bá các sản phẩm văn học nghệ thuật có giá trị cũng như đấu tranh, phê phán kịp thời các quan điểm sai trái, lệch lạc trong hoạt động văn học nghệ thuật; đề xuất khen thưởng các tác phẩm, công trình nghiên cứu lý luận, phê bình văn học nghệ thuật và các chế độ chính sách trong công tác lý luận phê bình văn học nghệ thuật.

Theo ông Phan Xuân Biên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật thành phố, trong thời gian qua đã xuất hiện rất nhiều “loại” tác phẩm ở mức độ khác nhau cả về tư tưởng và nghệ thuật, đồng thời cũng được nhìn nhận và đánh giá khác nhau. Trong tình hình đó, chương trình hành động của Thành ủy để thực hiện NQ 23 của Bộ Chính trị đã đề ra nhiệm vụ tiếp tục đổi mới, phát triển hoạt động lý luận phê bình bằng việc thành lập Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật TP, tập hợp lực lượng từ các tổ chức nghiên cứu, sáng tác, các hội nghệ thuật chuyên ngành, Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật, các trường, viện, các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình…

Hội đồng sẽ có kế hoạch tổ chức các cuộc hội thảo khoa học về hoạt động văn học nghệ thuật, tổ chức đào tạo lực lượng làm công tác lý luận phê bình văn học nghệ thuật. Đồng thời, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho lý luận phê bình để khắc phục những yếu kém hiện nay, hoàn thành chức năng định hướng, điều chỉnh, hướng dẫn sáng tác cũng như công chúng hưởng thụ văn học nghệ thuật.

Cũng theo ông Biên, Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh sẽ là cầu nối, đầu mối giữa lực lượng hoạt động văn học nghệ thuật nói chung, giới lý luận phê bình nói riêng, với các cấp lãnh đạo TP để “trên dưới đồng lòng”.

Đồng thời Hội đồng sẽ cùng các tổ chức hữu quan trong hoạt động văn học nghệ thuật tổ chức đào tạo lực lượng làm công tác lý luận phê bình, rà soát, sửa đổi bổ sung các chế độ chính sách đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng văn nghệ sĩ, kể cả trong nước và ngoài nước.

Hội đồng cũng sẽ tham gia vào việc xây dựng tiêu chuẩn, cơ chế lựa chọn, bố trí lãnh đạo quản lý, tham mưu lĩnh vực văn học nghệ thuật có đủ năng lực, trình độ, phẩm chất đảm đương công việc. Góp phần khắc phục tình trạng “một bộ phận cán bộ lãnh đạo, tham mưu, quản lý văn nghệ thiếu hiểu biết về văn học nghệ thuật, ít học tập, ngại tiếp xúc nên hiệu quả lãnh đạo, quản lý còn thấp. Có sự hụt hẫng đội ngũ này ở tầm vĩ mô và cả ở các đơn vị cơ sở” như NQ 23 của BCT đã chỉ ra.

 

NG

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác