Sơn La: Đại hội Hội Văn học-Nghệ thuật thành công tốt đẹp

Trong 2 ngày 19 và 20 tháng 5, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Sơn La đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ V (2008-2013) và thành công tốt đẹp.

Sơn La: Đại hội Hội Văn học-Nghệ thuật thành công tốt đẹp - ảnh 1

Tới dự có đồng chí Hoàng Văn Chất, Phó Bí thư Thường trực tỉnh uỷ, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh uỷ, thường trực HĐND, UBND, lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh; Đại biểu Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam; Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam; lãnh đạo Hội Văn học Nghệ thuật các tỉnh Hoà Bình, Điện Biên và Lai Châu. 

Trong những năm qua, Hội đã coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát hiện và kết nạp hội viên mới, chăm lo bồi dưỡng và quản lý hội viên. Đến nay, Hội đã có trên 200 hội viên khá đủ các chuyên ngành; đa số cán bộ, hội viên có tâm huyết được rèn luyện, thử thách trong thực tiễn; luôn hướng về cơ sở, dám sát thực tiễn để sáng tạo những tác phẩm văn học nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hoá của các dân tộc góp phần giữ gìn, kế thừa và phát huy tinh hoa văn hoá các dân tộc Sơn La. Hội đã chủ động tổ chức các cuộc vận động sáng tác, mở nhiều trại sáng tác; một số tác phẩm đạt giải cao tại các cuộc thi do Trung ương và các hội chuyên ngành tổ chức. Nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật của các tác giả là người dân tộc thiểu số có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao. Hoạt động triển lãm, biểu diễn cũng có nhiều khởi sắc; các hoạt động học thuật, hội thảo về thơ, văn được quan tâm, tạo tiền đề tốt cho xây dựng nếp sinh hoạt văn học - nghệ thuật, thưởng thức văn hoá của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.  

Đại hội V, nhiệm kỳ 2008-2013 đã đề ra phương hướng nhiệm vụ với mục tiêu phấn đấu sáng tạo nhiều tác phẩm văn học - nghệ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, thấm nhuần tinh thần nhân văn, có tác dụng sâu sắc xây dựng con người mới, phát huy truyền thống cao đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá thế giới. Coi trọng công tác củng cố tổ chức, đoàn kết, tập hợp, phát triển đội ngũ văn nghệ sỹ các dân tộc anh em. 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hoàng Văn Chất đã biểu dương các văn nghệ sĩ đã đóng góp quan trọng vào đời sống văn học nghệ thuật tỉnh nhà. Đồng thời, nhấn mạnh: Tổ chức hội và từng hội viên tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, không ngừng phấn đấu học tập nâng cao nhận thức về lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý tưởng cách mạng xã hội chủ nghĩa, quan điểm đường lối văn hoá văn nghệ của Đảng. Thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức cách mạng để xứng đáng là người chiến sĩ trên mặt trận văn hoá tư tưởng của Đảng. 

Đại hội đã bầu 15  ủy viên Ban chấp hành khoá V; ông Trần Đại Tạo được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Sơn La khoá V ( nhiệm kỳ 2008 – 2013). Tại Đại hội, Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam đã tặng và truy tặng Huy chương vì sự nghiệp văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam cho 30 hội viên của tỉnh.

Theo SL

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác