Tổng Bí thư Hà Huy Tập và những cống hiến to lớn cho cách mạng Việt Nam

Tổng Bí thư Hà Huy Tập và những cống hiến to lớn cho cách mạng Việt Nam - ảnh 1
Tượng đài Tổng Bí thư Hà Huy Tập (nguồn: Báo Hà Tĩnh)
(Cinet)- Tổng Bí thư Hà Huy Tập là một trong những chiến sĩ cộng sản thuộc lực lượng nòng cốt của Đảng. Từ một trí thức yêu nước, đi theo tiếng gọi của cách mạng và trở thành Tổng Bí thư của Đảng ở tuổi 30, đồng chí đã có nhiều cống hiến cho Đảng, cho phong trào cách mạng nước ta, trở thành một trong những tấm gương tiêu biểu của người chiến sĩ Cộng sản anh dũng, kiên trung, bất khuất.
Cuộc đời và quá trình hoạt động
Đồng chí Hà Huy Tập sinh ngày 24/4/1906, là con thứ ba trong một gia đình nhà nho yêu nước tại làng Kim Nặc, tổng Thổ Ngọa, nay thuộc xã cẩm Hưng, huyện cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh - một vùng đất địa linh, nhân kiệt từng sinh ra nhiều người con ưu tú làm rạng rỡ quê hương, đất nước.
Từ tháng 9/1917, nhờ có người giúp đỡ, Hà Huy Tập được ra tỉnh lỵ Hà Tĩnh học Trường tiểu học Pháp - Việt. Năm 1919, Hà Huy Tập đỗ thủ khoa kỳ thi chọn học sinh xuất sắc do nhà trường tổ chức, được cấp học bổng, rồi vào học Trường Quốc học Huế. Năm 1923, đồng chí làm giáo viên Trường tiểu học Pháp - Việt tại Nha Trang (Khánh Hòa). Trong thời gian này, đồng chí Hà Huy Tập tiếp xúc và đọc nhiều tài liệu, hiểu thêm về tội ác của thực dân Pháp, cuộc sống bần hàn của nhân dân lao động ở Việt Nam và Đông Dương.
Tháng 8/1926, đồng chí Hà Huy Tập chuyển về dạy học tại Trường Cao Xuân Dục ở Vinh, Nghệ An; tích cực hoạt động trong Hội Phục Việt (sau đổi tên thành Hội Hưng Nam), tích cực tuyên truyền tư tưởng chống chuyên chế và chống thực dân Pháp trong học sinh và tầng lớp lao động.
Từ tháng 7/1929 đến tháng 4/1932, đồng chí được cử đi học tại Trường Đại học phương Đông ở Mátxcơva (Liên Xô cũ). Khoảng tháng 6/1933, đồng chí Hà Huy Tập về Trung Quốc hoạt động cách mạng, tham gia Ban chỉ huy ở ngoài của Đảng Cộng sản Đông Dương; triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội lần thứ nhất của Đảng.
Ngày 1/5/1938, trong khi đang đi công tác, Tổng Bí thư Hà Huy Tập bị địch bắt, sau đưa về giam tại Sài Gòn và Nghệ An. Ngày 28/8/1941, thực dân Pháp xử bắn đồng chí Hà Huy Tập. Đồng chí đã hy sinh anh dũng ở tuổi 35, để lại tấm gương kiên trung, bất khuất, hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.
Những cống hiến cho cách mạng Việt Nam
Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí Hà Huy Tập đã có gần hai năm giữ cương vị Tổng Bí thư của Đảng (tháng 7/1936 đến tháng 3/1938). Với tính cách quả quyết và tinh thần yêu nước nồng nàn, đồng chí Hà Huy Tập cùng với tập thể Ban Chấp hành Trung ương đã đưa ra nhiều chủ trương, quyết sách đúng đắn, lãnh đạo cách mạng nước ta vượt qua nhiều chông gai, thử thách.
Dưới vai trò một người lãnh đạo, đồng chí Hà Huy Tập là người chủ công xây dựng các văn kiện và chủ trì Đại hội Đảng năm 1935. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 7-1936, đồng chí Hà Huy Tập được phân công về nước tổ chức lại Ban Chấp hành Trung ương và khôi phục tổ chức của Đảng. Ngay sau đó, đồng chí đã sáng suốt quyết định chuyển trụ sở của Đảng từ nước ngoài về xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, tỉnh Gia Định. Quyết định này có ý nghĩa quan trọng, tạo điều kiện trong việc đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, thống nhất của Đảng từ Trung ương tới cơ sở, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của phong trào cách mạng lúc đó.
Bên cạnh đó, đồng chí Hà Huy Tập còn là một nhà lý luận sắc sảo, một cây bút chiến đấu trên mặt trận tư tưởng và chính trị của cách mạng Việt Nam, tổ chức và chỉ đạo xuất bản sách, bảo, tạp chí của Đảng. Đồng chí Hà Huy Tập là người sáng lập, tổng biên tập của nhiều tờ báo, cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng, tích cực nghiên cứu lịch sử Đảng. Ở tuổi 23, đồng chí đã hoàn thành cuốn Sơ thảo lịch sử phong trào cộng sản ở Đông Dương, tổng kết sâu sắc thực tiễn cách mạng Việt Nam trong những năm đầu do Đảng lãnh đạo. Ngoài ra, đồng chí đã viết nhiều bài đăng báo kiên quyết vạch trần bộ mặt thật, phê phán quan điểm phản động của các phần tử Trôtxkít; tuyên truyền, kiên định bảo vệ quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, góp phần chỉ đạo cách mạng trong thời kỳ vận động dân chủ.
Trong hoạt động cách mạng, đồng chí đã vượt qua mọi khó khăn gian khổ, chấp nhận mọi thử thách, sẵn sàng hy sinh vì lý tưởng cộng sản cao đẹp, vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đối mặt với nhiều án tù của thực dân đế quốc, trong đó có án tử hình nhưng đồng chí vẫn anh dũng, hiên ngang, giữ vững niềm tin và ý chí chiến đấu của người cộng sản. Đồng chí Hà Huy Tập đã anh dũng hy sinh trước mũi súng tàn bạo của kẻ thù ở tuổi 35 với lời nhắn gửi: “Hãy xem tôi như người còn sống” đã thể hiện niềm tin mãnh liệt, khát vọng cống hiến, chiến đấu cho lý tưởng cao cả của Đảng và dân tộc.
Đồng chí là một tấm gương của người chiến sĩ cộng sản anh dũng, kiên trung, bất khuất, chí công vô tư, hy sinh trọn đời vì nước, vì dân. Cuộc đời hoạt động cách mạng oanh liệt của đồng chí Hà Huy Tập tuy ngắn ngủi, nhưng những đóng góp của đồng chí cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta và dân tộc ta là rất quan trọng và to lớn. Sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đồng chí đã để lại cho chúng ta bài học vô cùng quý giá về lý tưởng cộng sản, về tinh thần học tập, rèn luyện, phấn đấu không ngừng, về ý chí chiến đấu đến hơi thở cuối cùng vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân.
Năm nay là năm Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hà Huy Tập (24/4/1906-24/4/2016). Đây chính là dịp để chúng ta ôn lại cuộc đời, tấm gương chiến đấu, hy sinh và những cống hiển to lớn của đồng chí cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Đây cũng là dịp để chúng ta hiểu rõ hơn truyền thống cách mạng, thành, tựu trên các lĩnh vực của quê hương Hà Tĩnh. Noi gương Tổng Bí thư Hà Huy Tập, phát huy tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta ra sức phấn đấu, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Tổng hợp
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác