Văn học dân tộc thiểu số, với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước trong thời kỳ mới

(Cinet) – “Văn học dân tộc thiểu số, với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước trong thời kỳ mới” là chủ đề cuộc hội thảo đã diễn ra hôm 18/11 tại thành phố Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn).

Hội thảo do Hội Văn học - Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam tổ chức với sự tham dự của 150 đại biểu đại diện cho các nhà văn, nhà thơ các dân tộc thiểu số trong cả nước.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã cùng nhau nhìn lại những thành tựu của văn học dân tộc thiểu số thời gian qua, đồng thời nêu lên các giải pháp để văn học dân tộc thiểu số đáp ứng với yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Phát biểu ý kiến tại Hội thảo, Chủ tịch Hội Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Nông Quốc Bình khẳng định, cùng với sự phát triển của văn học đương đại, văn học các dân tộc thiểu số, miền núi đã có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp văn học của cả nước. Các nhà văn dân tộc, miền núi đã thật sự mang lại cho văn học nước nhà sự phong phú trong ngôn ngữ nghệ thuật và nội dung. Mỗi trang viết trong mỗi tác phẩm văn học là tiếng nói tự hào, là sự kết tinh văn hóa mỗi dân tộc trên đất nước Việt Nam.

Với 35 tham luận của các nhà văn, nhà thơ trình bày tại hội thảo đã nêu lên những vấn đề như: những mặt đạt được và chưa được của hoạt động sáng tác thời gian qua; những trăn trở về sự phát triển của văn học thiểu số hiện nay như: Làm thế nào để việc tăng về số lượng đội ngũ đồng thời với tăng các tác phẩm có giá trị cao? Viết như thế nào để không bị tụt hậu, lỗi thời? Phải chăng vẫn còn thiếu chất men gì đó trong hành trình kiến tạo tác phẩm?

Để khẳng định vị trí và vai trò của văn học thiểu số trong dòng chuyển động không ngừng của cuộc sống, các đại biểu cho rằng, cần phải tổ chức tốt lực lượng nghiên cứu, dịch, sáng tác và quảng bá các tác phẩm có giá trị phục vụ đông đảo đông bào và giao lưu với bạn bè quốc tế. Bên cạnh đó, Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số cần tranh thủ trí tuệ của các văn nghệ sĩ cao tuổi trong việc sưu tầm, nghiên cứu, dịch các tác phẩm cổ; một mặt bồi dưỡng lực lượng trẻ đảm nhận dần công việc này và mạnh dạn dịch các sáng tác thơ hiện đại của các dân tộc sang tiếng phổ thông. Tăng cường mở các trại sáng tác, các cuộc vận động sáng tác, các đợt đi thực tế ở cơ sở. Đẩy mạnh công tác quảng bá văn học dân tộc thiểu số bằng nhiều hình thức.

TH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác