Văn học Nghệ thuật:Tiếp tục phát huy mạnh mẽ tính tự chủ trong sáng tác

Văn học Nghệ thuật:Tiếp tục phát huy mạnh mẽ tính tự chủ trong sáng tác - ảnh 1
Tính tự chủ trong sáng tác của đội ngũ văn nghệ sĩ cần tiếp tục được phát huy
(nguồn: internet)
(Cinet)- Là một trong những lĩnh vực đặc biệt quan trọng của văn hóa, Văn học nghệ thuật đóng vai trò trực tiếp trong việc bồi đắp tâm hồn và nhân cách các thế hệ con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần phát triển toàn diện đất nước trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.
Trong những năm qua, được sự đầu tư của Đảng và Nhà nước cùng các cơ quan chuyên ngành, lĩnh vực văn học nghệ thuật đã có nhiều chuyển biến tích cực, củng cố vai trò trụ cột vững chắc trong việc xây dựng đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Việc quản lý trở nên khoa học và hiệu quả hơn dưới sự dẫn dắt của Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật cũng như các Hội VHNT tại Trung ương và các địa phương.
Để làm tròn trọng trách của văn học, nghệ thuật trong việc hoàn thiện đạo đức, nhân cách cao đẹp cho các thế hệ người Việt Nam, vai trò xung kích của đội ngũ văn nghệ sĩ luôn được đề cao nhằm sáng tạo nên nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, thấm nhuần tinh thần nhân văn dân chủ, có tác dụng sâu sắc xây dựng con người. Đặc biệt, trong suốt các thời kỳ đấu tranh kiên cường của dân tộc, đội ngũ văn nghệ sĩ đã vượt qua bao khó khăn, thử thách, ra sức lao động sáng tạo làm nên những tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật đặc sắc, cổ vũ tinh thần yêu nước, ý chí quyết chiến, quyết thắng của quân và dân ta. Biết bao thế hệ nhà văn, nhà thơ đã anh dũng hy sinh trên các chiến trường, góp phần tô thắm ngọn cờ vinh quang của Đảng, của Tổ quốc. Biết bao tác phẩm, công trình văn học, âm nhạc, mỹ thuật, sân khấu, điện ảnh, nhiếp ảnh, múa, kiến trúc, văn nghệ dân gian ra đời, đã góp phần làm phong phú, rạng rỡ nền văn học, nghệ thuật Việt Nam.
Văn học Nghệ thuật:Tiếp tục phát huy mạnh mẽ tính tự chủ trong sáng tác - ảnh 2
Các tác phẩm văn học hay và có giá trị đã trở thành những món ăn tinh thần không thể thiếu của
các thế hệ độc giả Việt (nguồn: internet)

Bước vào thời kỳ đổi mới, vai trò ấy vẫn tiếp tục được nâng cao, thậm chí còn được phát triển một cách mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Việc cho ra đời các tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị đã đóng góp to lớn trong việc tuyên truyền các đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; đồng thời phản ánh hiện thực sinh động, chân thật và sâu sắc của nhân dân ta trong sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Những năm qua, đội ngũ văn nghệ sĩ cả nước đã phát huy tinh thần tự chủ, quyết tâm, luôn đồng hành cùng dân tộc để đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện về sáng tác, sưu tầm, nghiên cứu, lý luận phê bình. Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam đã thật sự trở thành mái nhà chung, là đầu mối gắn kết, phối hợp các hội chuyên ngành Trung ương với địa phương trong việc quản lý hoạt động văn học nghệ thuật. Nhờ đó mà các số lượng các tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật có giá trị ngày càng gia tăng; tạo được nhiều sự kiện văn hóa nổi bật…. Bên cạnh đó, đội ngũ văn nghệ sỹ cũng trưởng thành nhanh chóng, hoạt động văn học, nghệ thuật ngày càng phong phú, góp phần giáo dục, động viên quần chúng nhân dân; quyền tự do sáng tạo của văn nghệ sỹ được tôn trọng, …
Với những thành tích đó, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, các Hội Văn học nghệ thuật địa phương đã được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu cao quý. Hàng trăm văn nghệ sỹ trong cả nước đã được tặng giải thưởng Nhà nước, giải thưởng Hồ Chí Minh, được phong tặng danh hiệu nghệ sỹ nhân dân, nghệ sỹ ưu tú, nghệ nhân dân gian, nghệ nhân ưu tú.
Văn học Nghệ thuật:Tiếp tục phát huy mạnh mẽ tính tự chủ trong sáng tác - ảnh 3
Nhiều văn nghệ sỹ trong cả nước đã được tặng giải thưởng Nhà nước về VHNT (nguồn: internet)
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, lĩnh vực văn học nghệ thuật vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế. Trong sáng tác, biểu diễn, truyền bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật còn không ít các tác phẩm và hoạt động chưa thể hiện được tính chất tiên tiến và bản sắc dân tộc; số lượng các tác phẩm văn học, nghệ thuật ngày càng nhiều song về giá trị tư tưởng, nghệ thuật lại chưa tương xứng. Một số văn nghệ sĩ còn hạn chế trong tiếp cận và nhận thức những vấn đề mới của cuộc sống, có biểu hiện xa lánh những vấn đề lớn lao của đất nước, chạy theo thị hiếu thấp kém của một bộ phận công chúng, nhấn mạnh một chiều chức năng giải trí. Hoạt động phê bình văn học còn thiếu tính chuyên nghiệp, có biểu hiện tụt hậu so với yêu cầu; vấn đề bản quyền còn nhiều bất cập; một số sản phẩm văn học, nghệ thuật tầm thường, chất lượng thấp kém được phát hành, truyền bá, gây tác hại, ảnh hưởng xấu tới công chúng, nhất là thế hệ trẻ, gây nên nhiều tác động tiêu cực,…
Để khắc phục kịp thời những hạn chế trên đồng thời phát huy phương châm “Đổi mới phương thức hoạt động, chuyển mạnh sang hỗ trợ chiều sâu, đặc biệt coi trọng chất lượng, hiệu quả sáng tạo”, những năm tới, Liên hiệp Hội VHNT sẽ tiếp tục xây dựng, phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ Việt Nam một cách toàn diện, trong đó đặc biệt đề cao trách nhiệm và tính tự chủ trong sáng tác của đội ngũ văn nghệ sĩ, phấn đấu không ngừng đổi mới tư duy sáng tạo, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn để có thêm nhiều tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, phong phú, đa dạng về loại hình và ngôn ngữ nghệ thuật, có tác dụng xây dựng tâm hồn, đạo đức, nhân cách, lối sống, phê phán, đẩy lùi mọi cái xấu, cái ác góp phân xây dựng con người phát triển toàn diện, hướng tới các giá trị Chân - Thiện - Mỹ, làm nền tảng tinh thần vững chắc tiếp bước cho sứ mệnh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác