BIỂN VIỆT NAM XANH

Chiến dịch "Biển Việt Nam xanh" với sự chung tay hành động của hàng ngàn bạn trẻ, hơn 5,000 tình nguyện viên và đồng loạt các anh chị em nghệ...