Gần lắm Trường Sa - Phạm Phương Thảo

Bài hát Gần lắm Trường Sa ơi của Nhạc sỹ Huỳnh Phước Long được nhiều người thuộc nằm lòng. Mỗi ca từ như nói hộ tâm sự của người con đất Việt với tình yêu...

Nơi Đảo Xa - Trọng Tấn

Trong không khí đồng bào cả nước đang hướng về biển Đông, Hoàng Sa và Trường Sa, những ca khúc đầy xúc động về biển đảo đã góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, thổi bùng lên tinh thần yêu nước, đại đoàn kết của toàn dân...

Phùng Quan Tế Hội

Quan họ là một loại hình nghệ thuật truyền thống khá phổ biến ở Việt Nam. Đặc biệt sau khi được Unesco công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân...