Loading video...

Bản tin Văn hóa, Thể thao và Du lịch (từ 28/10 - 3/11/2017)

04 Tháng Mười Một 2017    4328 lượt xem

Đại biểu Quốc hội đề xuất về chiến lược phát triển văn hóa, chuẩn bị cho Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam" năm 2017, Lễ hội Chùa Keo đón bằng ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia...là những sự kiện VHTTDL nổi bật tuần qua.

Xem tiếp

...