Loading video...

Bản tin Văn hóa, Thể thao và Du lịch (từ 31/3-6/4/2018)

07 Tháng Tư 2018    582 lượt xem

Bộ VHTTDL triển khai nhiệm vụ về cách mạng công nghiệp 4.0, Công đoàn Viên chức tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, Liên hoan sân khấu Kịch nói toàn quốc 2018 sẽ khích lệ sự sáng tạo nghệ thuật của các thế hệ nghệ sĩ sân khấu kịch nói cả nước.

Xem tiếp

...